Financiën van EHBO Vereniging St. Vincentius - EHBO-Vereniging St. Vincentius

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Financiën van EHBO Vereniging St. Vincentius

Financiën
Financieel jaar overzicht
De vereniging valt onder de Groeps ANBI regeling met nummer 55 (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst.  ANBI Groepsnummer 55, verleent de ANBI status aan De Nationale Bond Voor EHBO en de daarbij aangesloten verenigingen.  EHBO vereniging St. Vincentius is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO en heeft hierdoor ook de ANBI status verkregen.
De penningmeester van EHBO vereniging St. Vincentius voert een financiële administratie welke jaarlijks door een gekozen kascommissie wordt gecontroleerd en word aangenomen in de Algemene ledenvergadering. De belastingdienst heeft voor het blijven ontvangen van de "ANBI instelling of groeps ANBI" status, gesteld dat er een o.a. financieel jaaroverzicht beschikbaar dient te zijn op een website. Voor het inzien van de meest recente jaaroverzicht van onze vereniging, klikt u hiernaast. Financieel-Jaaroverzicht-2020-2021
Sponsoren en Donateurs
De vereniging probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. Toch zullen verbandmiddelen e.d. regelmatig aangevuld / vernieuwd moeten worden, moeten instructeurs een (onkosten)vergoeding krijgen en moet er af en toe groot materiaal (oefenpop, caravan) aangeschaft en onderhouden worden. Gelukkig worden we hierbij bijgestaan door verenigingen, stichtingen, bedrijven en door vele particulieren uit De Kwakel e.o. die onze vereniging een warm hart toedragen; dank daarvoor!!

Als vrijwilligers organisatie moeten wij het dus hoofdzakelijk hebben van sponsoren en donateurs.

Wilt u sponsor of donateur worden, Klik hier

Terug naar de inhoud