Contacten van EHBO Vereniging St. Vincentius - EHBO-Vereniging St. Vincentius

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Contacten van EHBO Vereniging St. Vincentius

De EHBO Vereniging heeft ook een aantal zeer toegewijde vrijwilligers, welke het verenigingsbestuur vormen.
Dit bestuur zorgt voor alle zaken die te maken hebben met de EHBO. Zichtbaar voor iedereen is het posten bij de evenementen en de aanwezigheid van onze mobiele EHBO post.
Er zijn ook nog erg veel zaken die de meeste mensen niet zien, want achter de schermen wordt er heel veel door deze vrijwilligers gedaan.
Zoals de inkoop en onderhoud van het materiaal, het voeren van een financiële administratie en ledenadministratie, het organiseren van cursussen, verlengen van diploma's, het inzetten van vrijwilligers om te posten bij evenementen en nog veel meer taken staan er op hun lijstje.

De bestuursleden worden gekozen door de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
Het bestuur van EHBO-Vereniging St. Vincentius bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter:
Richard van Zanten
voorzitter@ehbo-de-kwakel-com

Secretaris & Ledenadministratie:
Daniëlle Boomkamp
secretaris@ehbo-de-kwakel-com

Docent:
Kees Beerthuizen
Erwin Voorn

Lotus en BLS docent
Miranda beerthuizn

Penningmeester:
Thea Verzaal
penningmeester@ehbo-de-kwakel-com

Materiaal beheer & Onderhoud:
Erwin Voorn & Petra Godschalk

Postadres:
EHBO-Vereniging St. Vincentius
t.a.v. Secretaris EHBO
Hoofdweg 33
1424 PC De Kwakel

Liever contact per e-mail gebruik dan het e-mailadres:
Algemene Informatie
Bankrekening: IBAN: NL77RABO0363566406; BIC: RABONL2U; T.n.v.: EHBO-vereniging St. Vincentius, De Kwakel

Belastingen: Fiscaal nummer: 804742431; ANBI Groepsnummer: 55
Terug naar de inhoud