Nieuws van de Vereniging - EHBO-Vereniging St. Vincentius

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Huis aan huis actie

EHBO-Vereniging St. Vincentius
Gepubliceerd door Het Bestuur in Verenigingsnieuws · 22 december 2015
Huis aan Huis actie voor het werven van nieuwe donateurs
De afgelopen week heeft het bestuur met een aantal leden de jaarlijkse donateursbrieven met acceptgiro's in De Kwakel bezorgd. Het was dit jaar een hele klus voor hen want er was een huis aan huis actie opgezet en daardoor kregen alle inwoners van De Kwakel een brief met de vraag of ze donateur van onze EHBO-vereniging willen worden.

Waarom een huis aan huis actie?
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe woningen gebouwd maar ook veel Kwakelaars zijn verhuisd en in hun oude woningen zijn nieuwe mensen ingetrokken. Deze actie is bedoeld om ook deze nieuwe inwoners van De Kwakel te vragen om donateur te worden.
De inkomsten van onze vereniging bestaan voor een gedeelte uit contributie, die wij van onze leden ontvangenen. Dit is niet altijd voldoende en daarom moeten wij het hebben van Giften en Donateurs.
Als EHBO-vereniging krijgen wij geen subsidie van de gemeente of overheid, maar we zijn wel aanwezig bij evenementen binnen De Kwakel.

Waarom krijgen EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Uithoorn geen subsidie?
De Burgemeester en Wethouders van Gemeente Uithoorn hebben een aantal jaren geleden flink moeten bezuinigen in opdracht van het Kabinet en hebben toen besloten om alle subsidies van de in Uithoorn aanwezige EHBO-verenigingen in te trekken.
Als EHBO-vereniging vinden wij dat nog steeds een onjuiste beslissing omdat dezelfde Gemeente Uithoorn vergunningen voor evenementen afgeeft,welke de eis hebben dat er "zichtbaar" EHBO aanwezig dient te zijn. In sommige gevallen ook nog een minimum aantal.  Ook moet men al bij de aanvraag aangeven of ze EHBO hebben geregeld. Veel van deze evenementen worden georganisserd door Kwakelse vrijwilligers organisaties en daar zetten wij als vanzelfsprekend onze mensen en materiaal belangeloos voor in. Alle kosten daarvan worden door onze EHBO-vereniging gedragen. Alle inwoners van de Kwakel hebben er voordeel bij want de evenementen kunnen doorgaan. Wij hopen dat er zich nu veel inwoners aanmelden als donateur en zo ook hun steentje willen bijdragen.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich voor deze actie hebben ingezet.

Richard van Zanten
Voorzitter EHBO-vereniging St. VincentiusTerug naar de inhoud